Dlaczego warto?

 • Wysoki i efektywny poziom kształcenia

 • Życzliwa i rodzinna atmosfera

 • Indywidualizacja nauczania

 • Stypendia naukowe

 • Nauka języka obcego z uwzględnieniem poziomu jego znajomości

 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Proponujemy:

 • katolicki styl kształcenia i wychowania
 • rozszerzony zakres nauki języka angielskiego /4 godz. tygodniowo/
 • drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański
 • koła przedmiotowe rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia uczniów
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów w celu uzupełnienia braków wiedzy i umiejętności
 • system indywidualnej opieki naukowej nad uczniem zdolnym
 • Szkolne Koło Caritas
 • nauczanie matematyki i języka angielskiego w zależności od poziomu wiedzy
 • zajęcia dla zainteresowanych chemią, biologią, fizyką, historią, rysunkiem i malarstwem
 • zajęcia  sportowe
 • powtórki do egzaminu gimnazjalnego
 • dla chętnych warsztaty: „Jak się uczyć ?”,„ Jak efektywnie notować ? ”
 • modelarstwo
 • sekcje sportowe dla uczniów
 • zajęcia sportowe dla rodziców