Honorata Kozłowska - dyrektor


Katarzyna Norwa - wicedyrektor ds. dydaktyki


ks. Dariusz Gutowski

Urodził się 17 lutego 1976 roku. Jest absolwentem Zespołu Szkól Energetycznych w Białymstoku. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1997 roku wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. W 2003 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby i został skierowany do pracy w parafii św. Kazimierza w Białymstoku. W latach 2003 – 2005 kształcił się na studiach podyplomowych katechetyczno-pedagogicznych na Uniwersytecie w Białymstoku. W 2004 roku został mianowany Duszpasterzem Sportowców Archidiecezji Białostockiej. W latach 2008 – 2013 pracował w parafii katedralnej w Białymstoku. W latach 2008 – 2010 studiował na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji w Białymstoku. Od 2009 roku uczy religii i wychowania fizycznego w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia, a od 2010 roku uczy również wychowania fizycznego kleryków w AWSD. W roku 2013 ukończył także studia podyplomowe z zarządzania i administracji kościelnej oraz z zarządzania oświatą.

Osiągnięcia:

  • 2003 – z klerykami AWSD zdobył mistrzostwo Europy w piłce nożnej w Irlandii
  • 2010 – II miejsce w Turnieju Seminariów Duchownych w Piłce Nożnej Toruniu
  • 2012 – I miejsce w Polsce w futsalu Seminariów Duchownych w Radomiu