Małgorzata Maria Wyszyńska - dyrektor

Magister chemii. Ukończyła Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, kierunek chemia oraz Archidiecezjalne Studium Katechetyczne w Białymstoku. Jest ekspertem z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli przystępujących do kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz egzaminatorem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum. Ma ukończone kursy kwalifikacyjne: z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz przygotowujące do sprawowania nadzoru pedagogicznego. Jest autorem wielu publikacji, projektów i programów. Opracowała m. in.: Codziennik ucznia, Galerię Ktosiów, Twórcze myślenie, Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Czas nigdy ich nie oddali, W wychowaniu chodzi właśnie o to, Szkolny System Wspierania Uzdolnień Uczniów.

Przez 15 lat z ramienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej była wraz z mężem koordynatorem konkursu na najpiękniejszą szopkę podlaską pt. Nasza nadzieja w Betlejem. Została powołana przez Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego do Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Białostockiej. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie nagrody Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta, Dyrektora Szkoły oraz nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Białegostoku.

Szczęśliwa żona, spełniona mama i dumna babcia. Od dzieciństwa zawsze chciała być nauczycielką. Jej największym autorytetem jest Papież Jan Paweł II. Pracując z uczniami, pragnie „ażeby młodość była wzrastaniem, aby niosła ze sobą stopniową akumulację wszystkiego, co prawdziwe, co dobre i piękne” (Jan Paweł II).


Mirosław Zbigniew Heleniak- wicedyrektor ds. dydaktyki

Jest absolwentem Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku - magistrem techniki. W 2001 r. ukończył Studia Podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. W latach 1982 – 1997 był nauczycielem techniki. W 1992 roku uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej w nauczaniu tego przedmiotu. W latach 1992 – 1997 pracował na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, prowadząc zajęcia z metodyki nauczania techniki, kultury technicznej oraz treningu twórczego myślenia. Od 1997 do 2001 r. był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Białymstoku przy ul. Kościelnej 3.

Od początku powstania szkół katolickich w naszym mieście zaangażowany w powstanie Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku przy ul. Kościelnej 3. Jest tam wicedyrektorem do spraw dydaktycznych.

Posiada uprawnienia egzaminatora do przeprowadzania egzaminu z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w gimnazjum. Był recenzentem projektu pt. „Wdrażanie podstawy programowej i programów nauczania religii w gimnazjum". Jako dyplomowany nauczyciel techniki uczył dzieci w latach 2003 – 2006 w Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku. Był Radnym Województwa Podlaskiego w latach 2002 – 2006. Pracował wówczas w Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu oraz w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Przez 9 lat był instruktorem – drużynowym Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrza. Jest autorem ponad 120 artykułów z dydaktyki, metodyki nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.
Od 15 sierpnia 1998 r. jest organizatorem zawodów sportowych dla dzieci niepełnosprawnych miasta Białegostoku. Dotychczas zorganizował i poprowadził kilkadziesiąt imprez sportowych. Był założycielem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Śródmieście” działającym przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i przez 5 lat jego prezesem. Jest twórcą dwóch projektów racjonalizatorskich. Inspiruje młodzież do twórczego działania i racjonalizatorskiego myślenia. Zaangażowany w upowszechnianie i organizację Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”. Za swoją pracę otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Kuratora Oświaty, nagrody Dyrektora Szkoły, Srebrną Odznakę Instruktorską „Za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego”, Złotą Tarczę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Medal „Diligentiae”, Medal Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. Jest szczęśliwym mężem, ojcem trojga dzieci, dziadkiem trojga wnucząt.


Ksiądz mgr Dariusz Gutowski - wicedyrektor ds. wychowania

Urodził się 17 lutego 1976 roku. Jest absolwentem Zespołu Szkól Energetycznych w Białymstoku. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1997 roku wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. W 2003 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby i został skierowany do pracy w parafii św. Kazimierza w Białymstoku. W latach 2003 – 2005 kształcił się na studiach podyplomowych katechetyczno-pedagogicznych na Uniwersytecie w Białymstoku. W 2004 roku został mianowany Duszpasterzem Sportowców Archidiecezji Białostockiej. W latach 2008 – 2013 pracował w parafii katedralnej w Białymstoku. W latach 2008 – 2010 studiował na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji w Białymstoku. Od 2009 roku uczy religii i wychowania fizycznego w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia, a od 2010 roku uczy również wychowania fizycznego kleryków w AWSD. W roku 2013 ukończył także studia podyplomowe z zarządzania i administracji kościelnej oraz z zarządzania oświatą.

Osiągnięcia:

  • 2003 – z klerykami AWSD zdobył mistrzostwo Europy w piłce nożnej w Irlandii
  • 2010 – II miejsce w Turnieju Seminariów Duchownych w Piłce Nożnej Toruniu
  • 2012 – I miejsce w Polsce w futsalu Seminariów Duchownych w Radomiu