RELIGIA
dr Anna Bielawska
ks. mgr Dariusz Gutowski


 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI
mgr Katarzyna Bartoszuk
mgr Katarzyna Lankau
mgr Magdalena Kalisz

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Joanna Carewicz
mgr Urszula Harasimowicz
mgr Magdalena Radajewska-Czelej

mgr Renata Dąbrowska
mgr Aneta Uścińska-Walesiuk


 

 
 
  

 JĘZYK NIEMIECKI
mgr Marzanna Bieluczyk
mgr Monika Muszyńska


                                  

 

 

 

JĘZYK FRANCUSKI
mgr Monika Brzoznowska

 

 


 

 

JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Marta Kudzinowska
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Ewa Święcicka

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Joanna Lul

mgr Aneta Citkowska

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Joanna Lul
mgr Adam Kućmierowski

 
 
 
 

 

BIOLOGIA
mgr Izabela Łuczaj

 

 
 
 
 
 
 

CHEMIA
mgr Aneta Wilczewska

 

 
 
 
 
 
 
 

 

GEOGRAFIA
mgr Aneta Citkowska
 

 
 
 
 
 
 

MATEMATYKA
mgr Marta Bagan
mgr Aneta Uścińska-Walesiuk

mgr Paulina Tenderenda


 

 
 
 
 
 

 

FIZYKA
mgr Marta Pruszyńska-Dudzicz/ Radosław Werpachowski 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 INFORMATYKA
mgr inż. Marta Łabieniec-Chomicka


 

 
 
 
 
 
 
 

 

WF
mgr Joanna Ptaszyńska
ks. mgr Dariusz Gutowski
mgr Tomasz Klimczuk
mgr Jacek Markiewicz 

 
 
 
 
 

 

PLASTYKA
mgr Elżbieta Sadowska

 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNIKA
mgr Mirosław Heleniak


 

 
 
 
 
 
 

 

MUZYKA
mgr Łukasz Olechno

 
 
 
 
 
 

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Urszula Jurkowska
mgr Elżbieta Sadowska

 
 
 
 

 

 

WDŻ
mgr Małgorzata Sawczuk

 
 
 
 
 
 
 

 

PEDAGOG
mgr Izabela Gimer 

 
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOTEKA
mgr Alicja Kaczyńska

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Adam Kućmierowski

 
 
 
 
 

                                      Doradca Zawodowy

                             mgr Marta Bagan

 
 

 

                      PSYCHOLOG
                       ks. dr Andrzej Masłowski