W roku szkolnym 2016/2017 w Katolickim Gimnazjum uczy się 160 uczniów w 9 oddziałach. W tym roku w naszej szkole rozpoczęła naukę klasa sportowa Akademii Piłkarskiej Talent.  

Nauka w szkole jest płatna. Czesne wynosi 340 zł miesięcznie. Pobierane jest również wpisowe w wysokości 450 zł. Dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej przewidujemy pomoc socjalną (upust czesnego). W szkole wprowadzono rozszerzony zakres nauki języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Obowiązkowy jest drugi język obcy nowożytny do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański. W naszej szkole pracuje 50 nauczycieli.

Atutem Szkół Katolickich jest:

- wychowywanie uczniów w duchu wartości chrześcijańskich

- kaplica szkolna – możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu

- cotygodniowa liturgia Mszy świętej

- obchody świąt kościelnych i państwowych

- rekolekcje szkolne i dni skupienia

 Umożliwiamy młodzieży rozwijanie zdolności i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych:

- teatr szkolny

- różnorodne zajęcia sportowe na pełnowymiarowej hali sportowej, siłowni, fitnes

- koła przedmiotowe

- chór Szkolny

- radiowęzeł

- wolontariat w Szkolnym Kole Caritas

- grupa animatorów

- zajęcia dla uczniów zdolnych i potrzebujących pomocy

- samorząd uczniowski

Ponadto szkoła proponuje zajęcia z logopedą, pedagogiem i psychologiem

 

Szkoła wyposażona jest w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, cały czas pracuje 16 kolorowych kamer, dzięki czemu uczniowie czują się bezpiecznie. Nasi uczniowie korzystają z dobrze wyposażonej biblioteki.

 Zespół Szkół Katolickich jest dostosowany do nauczania osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety).