Dlaczego warto?

 • Wysoki i efektywny poziom kształcenia

 • Życzliwa i rodzinna atmosfera

 • Indywidualizacja nauczania

 • Stypendia naukowe

 • Nauka języka obcego z uwzględnieniem poziomu jego znajomości

 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Proponujemy:

 • katolicki styl kształcenia i wychowania
 • solidne przygotowanie do matury
 • indywidualizację kształcenia
 • dodatkowe godziny  języka polskiego i matematyki
 • nauczanie języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania
 • drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów w celu uzupełnienia braków wiedzy i umiejętności
 • system indywidualnej opieki naukowej nad uczniem zdolnym
 • nauczanie przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
  - matematyka, język angielski oraz do wyboru: geografia, fizyka lub chemia
  - język polski, język angielski oraz do wyboru: historia lub biologia
  - język angielski, hiszpański, historia i wos
  - chemia, biologia, język angielski
  - jeżeli zbierze się grupa zainteresowana innym rozszerzeniem, jesteśmy gotowi je utworzyć
 • Szkolne Koło Caritas
 • dla chętnych warsztaty: „Wystąpienia publiczne”, „Dyplomacja dla każdego”, warsztaty z edukacji medialnej, rysunku
  i malarstwa.