RELIGIA
dr Anna Bielawska
ks. mgr Dariusz Gutowski


 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI
mgr Urszula Jurkowska
mgr Magdalena Kalisz
mgr Katarzyna Bartoszuk
 

 
 
 
 

 

 

RETORYKA
mgr Urszula Jurkowska
 

 
 
 
 
  
 


JĘZYK ANGIELSKI
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Joanna Carewicz
mgr Urszula Harasimowicz
mgr Magdalena Radajewska-Czelej

 

 
 
 
 
 
 


JĘZYK NIEMIECKI
mgr Marzanna Bieluczyk
mgr Monika Muszyńska
 

 

 

 

 


JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Marta Kudzinowska
mgr Magdalena Brzozowska

 

 
 
 

 

 

HISTORIA
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Joanna Lul


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Małgorzata Kamińska

 

 
 
 
 
 
                                              HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
                                                  mgr Adam Kućmierowski
                                          mgr Małgorzata Kamińska
 
 
 
 

 

BIOLOGIA
mgr Izabela Łuczaj

 

 
 
 
 
 
                                 PRZYRODA
                                   mgr Izabela Łuczaj
                                          mgr Maria Mariola Gołaszewska-Bieńkowska
 
 
 
 

 

 

CHEMIA
mgr Aneta Wilczewska

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GEOGRAFIA
mgr Aneta Citkowska

 

 
 
 
 
 
 

 

MATEMATYKA

mgr Katarzyna Norwa
mgr Marta Bagan

mgr Aneta Uścińska-Walesiuk

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

FIZYKA
mgr Joanna Zieziula

mgr Radosław Werpachowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMATYKA
mgr inż. Marta Łabieniec-Chomicka

 
 
 
 
 
 

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Adam Kućmierowski

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
mgr Marta Kozłowska

 
 
 
 
 
 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Joanna Ptaszyńska
mgr Tomasz Klimczuk

 

 
 
 
 
 

 

 

WDŻ
mgr Małgorzata Sawczuk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WIEDZA O KULTURZE
mgr Elżbieta Sadowska

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PEDAGOG
mgr Izabela Gimer

 
 
 
 
 
                                           PSYCHOLOG
                                                 ks. dr Andrzej Masłowski
 

 

 

BIBLIOTEKA
 mgr Alicja Kaczyńska

 

 

     Doradca Zawodowy

      mgr Marta Bagan