W naszych szkołach utrzymuje się wysoki poziom dydaktyczny. Zapewniamy młodzieży bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, która pozwala na rozwój osobowości naszych wychowanków. Nasi absolwenci studiują na renomowanych uczelniach w kraju i zagranicą. Pracodawcy zabiegają o ich zatrudnienie.

 

Zarówno Gimnazjum, jak i Liceum posiadają tytuł „Szkoła z klasą”- 2004.

 

Szkoła jest organizatorem konkursu ekologicznego dla uczniów gimnazjów naszego miasta oraz cyklicznych imprez sportowych: 3 maja oraz 11 listopada. Zawody dla dzieci niepełnosprawnych są istotną wizytówką szkoły i ukazują środowiskowy oraz dobroczynny charakter szkół. Uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych np. w przygotowaniu i przeprowadzeniu świątecznej zbiórki żywności „Spraw, aby inni mieli święta”. Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów (w grudniu 2007) zebrano 1624 kg żywności, które przekazaliśmy do Banku Żywności. Szkoły współpracują z domami pomocy społecznej oraz domami dziecka.

 

Jak co roku, około rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, w naszych szkołach odbywa się uroczysta gala Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć próg nadziei”. Każdego roku, w czasie ferii zimowych, szkoła jest organizatorem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla uczniów, którzy nie wyjeżdżają z rodzicami na zimowy wypoczynek.