EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Elżbieta Lach - klasa I
mgr Elżbieta Czarnowska- klasa II
mgr Joanna Antoniuk - klasa III

 

 

 

 

 


RELIGIA

s. mgr Teresa Bajda

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI
mgr Katarzyna Lankau

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Joanna Carewicz
mgr Renata Dąbrowska

mgr Magdalena Radajewska-Czelej

 
 
 
 
 
 
 


 

 

JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Marta Kudzinowska
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
mgr Małgorzata Kamińska

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRZYRODA
mgr Maria Mariola Gołaszewska-Bieńkowska

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATEMATYKA
mgr Marta Bagan


 

 
 
 
 
 
 

 

 INFORMATYKA / ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
mgr inż. Marta Łabieniec-Chomicka


 

 
 
 
 
 
 

 

WF
mgr Tomasz Klimczuk
mgr Joanna Ptaszyńska 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TECHNIKA
mgr Mirosław Heleniak


 

 
 
 
 
 
 

 

 

MUZYKA / PLASTYKA
mgr Elżbieta Sadowska

 
 
 
 
 
 
 

 

SZACHY
mgr Janusz Dubrawski 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ŚWIETLICA
mgr Maria Gołaszewska-Bieńkowska
mgr Elżbieta Lach
mgr Elżbieta Czarnowska
mgr Elżbieta Sadowska

mgr Joanna Ptaszyńska
mgr Adam Kućmierowski
mgr Małgorzata Wnorowska
                                       mgr Katarzyna Bartoszuk
                                       mgr Mirosław Heleniak
                                      s. Teresa Bajda
                                       mgr Joanna Antoniuk
                                       mgr Małgorzata Kamińska