W roku szkolnym 2016/2017 w Katolickiej Szkole Podstawowej uczy się 66 uczniów w 4 oddziałach.

Nauka w szkole jest płatna. Czesne wynosi 350 zł miesięcznie. Pobierane jest również wpisowe w wysokości 500 zł. Dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej przewidujemy pomoc socjalną (upust czesnego).

W szkole wprowadzono rozszerzony zakres nauki języka angielskiego:

- w klasach I-III - w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

- w klasach IV-VIII – w wymiarze 4 godzin tygodniowo oraz język nowożytny do wyboru:

j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański w wymiarze 2 godzin tygodniowo

W szkole funkcjonuje stołówka i sklepik. Obiady są przygotowywane na miejscu przez wykwalifikowane panie kucharki. W szkole działa również świetlica szkolna od godz. 7.00 do 17.00.

Atutem Szkół Katolickich jest:

- wychowywanie uczniów w duchu wartości chrześcijańskich

- kaplica szkolna – możliwość indywidualnej Adoracji

- cotygodniowa liturgia Mszy świętej

- obchody świąt kościelnych i państwowych

- rekolekcje szkolne i dni skupienia

 

Umożliwiamy młodzieży rozwijanie zdolności i zainteresowań poprzez udział w zajęciach świetlicowych:

 

- teatr szkolny

- różnorodne zajęcia sportowe na pełnowymiarowej hali sportowej, siłowni, fitnes

- koła wyrównawcze

- praca z uczniem zdolnym w ramach projektów

- szachy

- koło plastyczne

- koło języka angielski

- basen

- zuchu i harcerstwo

- koło kulinarne

- samorząd uczniowski

- odkrywcy historii

- mały ratownik

- tańce

- origami

Ponadto szkoła proponuje zajęcia z logopedą, pedagogiem i psychologiem

 

Szkoła wyposażona jest w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, cały czas pracuje 16 kolorowych kamer, przez co uczniowie czują się bezpiecznie. Nasi uczniowie korzystają z dobrze wyposażonej biblioteki.

 Zespół Szkół Katolickich jest dostosowany do nauczania osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety).